Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ar fin cau 6 Cartref Gofal sef Annedd, Argel, Caemaen, Tawelan, Glanmarlais a St Pauls ac felly’n colli 175 o welyau a 150 o swyddi heb

drefnu adeiladau eraill yn eu lle.


Fe allwch chi helpu trwy gysylltu gyda’r Cynghorwyr ar e-bost, ffonio neu ysgrifennu, a phwyso arnyn nhw i

beidio cau’r Cartrefi Gofal.  

Mae’r cysylltiadau i gyd ar yr ochr dde – Cyfeiriadau’r Cynghorwyr a Sut y

Gallwch chi Helpu. (Cliciwch ar y lluniau am gysylltiadau diddorol)


Mae gofal am yr henoed yn rhan hanfodol o fywyd yn ein cymdeithas, sy’n cael ei anghofio’n aml.


Does neb ohono ni’n hoffi meddwl ein bod ni’n mynd yn hen, neu wrth golli anwyliaid neu ein cartrefi, ein bod ni’n cymryd popeth yn ganiataol fel cynt.


Rhaid derbyn bod mynd yn hen i ddigwydd i’r mwyafrif a gallwn fod mewn sefyllfa lle bydd angen gofal arnom.


Mae llawer iawn o siarad yn ein dyddiau ni am ‘Urddas a Pharch’ a’n cadw yn ein cartrefi mor hir a phosibl, sydd wrth gwrs yn beth da.


Ond, fe ddaw amser pan fydd y ‘Gwasanaeth Gofal yn y Cartref’ a’r ‘Gwasanaeth Gofal Ychwanegol’ ddim yn ddigon a bydd angen ‘Gofal Dibynnol’ a pharhaol.


Mae rhai Cynghorau’n cau eu ‘Cartrefi Gofal’ lle mae angen gofal dibynnol ar bobl fregus a’u rhoi mewn cartrefi preifat (11,000 o gartrefi wedi cau yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf).


Rydyn ni’n ymrwymo i sicrhau bod pob person sydd angen Gofal Dibynnol yn ei gael mewn Cartref Gofal ac yn byw mor ddiddig a hapus ac sy’n bosibl, a hynny mewn lle cysurus ac mewn awyrgylch cwbl gartrefol a diogel.